Dokumentasi

TPSB menyediakan khidmat rundingan & penyediaan dokumentasi produk dengan badan berkuasa seperti berikut: 

 

 • • Permohonan Pengkelasan Produk Interfasa (FDI)
  Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK)
  Kementerian Kesihatan Malaysia
 • • Permohonan Halal Produk
  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • • Khidmat Nasihat Pelabelan Produk Makanan
  Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan
  Kementerian Kesihatan Malaysia
 • • Permohonan Sijil Penjualan Bebas
  Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan
  Kementerian Kesihatan Malaysia
 • • Permohonan Sijil Kesihatan
 • Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan
  Kementerian Kesihatan Malaysia

Lain-lain mengikut keperluan pelanggan.

*Perkhidmatan dokumentasi produk hanya dilakukan bagi produk yang dikilangkan di TPISB sahaja. Sebarang dokumentasi berhak ditarik balik sekiranya didapati terdapat perlanggaran perjanjian pengilangan kontrak seperti yang dipersetujui kedua-dua pihak.