Dokumentasi

TPISB menyediakan khidmat rundingan & penyediaan dokumentasi produk dengan badan berkuasa seperti berikut: 

• Permohonan Pengkelasan Produk Interfasa (FDI)
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK)
Kementerian Kesihatan Malaysia

• Permohonan Halal Produk
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

• Khidmat Nasihat Pelabelan Produk Makanan
Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan
Kementerian Kesihatan Malaysia

• Permohonan Sijil Penjualan Bebas
Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan
Kementerian Kesihatan Malaysia

• Permohonan Sijil Kesihatan
Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan
Kementerian Kesihatan Malaysia

Lain-lain mengikut keperluan pelanggan.

*Perkhidmatan dokumentasi produk hanya dilakukan bagi produk yang dikilangkan di TPISB sahaja. Sebarang dokumentasi berhak ditarik balik sekiranya didapati terdapat perlanggaran perjanjian pengilangan kontrak seperti yang dipersetujui kedua-dua pihak.