Proses pengilangan produk TPISB melibatkan proses-proses berikut.