Pembangunan Produk

Formulasi produk dibangunkan oleh barisan pegawai TPISB dari Jabatan Pembangunan & Penyelidikan yang berpengalaman dalam bidang farmaseutikal, kimia dan nutrisi.

Formulasi adalah ekslusif & berpandukan kepada konsep yang dipersetujui oleh setiap pelanggan.