CSR

TPISB komited dalam menjalankan tanggungjawab sosial secara konsisten.

Di samping berkhidmat kepada masyarakat, program CSR TPISB turut merangkumi program sokongan nutrisi bagi meningkatkan kesedaran dalam menjaga kesihatan serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekeliling.

Program CSR dijalankan di bawah KSRT TPISB. KSRT ditubuhkan semenjak 2010.
• Aktiviti kemasyarakatan
• Aktiviti pengedaran nutrisi
• Bantuan korporat