CSR

TPSB komited dalam menjalankan tanggungjawab sosial secara konsisten.

Di samping berkhidmat kepada masyarakat, program Program Tanggungjawab Sosial Korporat atau Corporate Social Responsibility (CSR) TPSB turut merangkumi program sokongan nutrisi bagi meningkatkan kesedaran dalam menjaga kesihatan serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekeliling.

Program CSR kepada Program CSR dijalankan di bawah Kelab Kebajikan Rekreasi Thoyyib (KKRT) ditubuhkan semenjak 2010.
• Aktiviti kemasyarakatan
• Aktiviti pengedaran nutrisi
• Bantuan korporat